gimnastyka dla smyka
Dziecko to wulkan energii. Organizm w czasie wzrostu potrzebuje stałej stymulacji, a już najbardziej potrzebuje jej rosnący kościec i cały układ ruchu.

Mięśnie muszą być stymulowane przez naprzemiennie napinanie, rozluźnianie i rozciąganie. Dziecko potrzebuje ruchu - ale świata nie zmienimy.

Szybki postęp technologiczny zapewnia komfort i ułatwia życie, ale powoduje ograniczenie aktywności ruchowej. Dzieci potrafią obsługiwać komputer, programy telewizyjne są ciekawe, zdobywanie wiedzy wymaga przesiadywania w ławce szkolnej...
Gimnastyka korekcyjna poprzez różnorodność ćwiczeń i stosowanie różnorodnych przyrządów i przyborów pozwala na uruchomienie wszystkich grup mięśniowych, podniesienie wydolności układów – ruchowego, krążenia, oddychania – oraz ogólnej sprawności fizycznej.

Pozwoli to uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości zgodnie z założeniem – LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ.