Gimnastyka korekcyjna i Multisport

Szybki postęp technologiczny zapewnia komfort i ułatwia życie, ale powoduje ograniczenie aktywności ruchowej, co jest jedną przyczyn wad narządu kostno – stawowego u dzieci. Najbardziej zagrożone są dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dojrzewania.
Prowadzone przeze mnie zajęcia mają na celu kształtowanie u dziecka odruchu prawidłowej postawy, podniesienie wydolności układów - ruchowego, krążenia, oddychania – oraz ogólnej sprawności fizycznej.

Pozwoli to uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości zgodnie z założeniem „Lepiej zapobiegać niż leczyć”